klachtenregeling

Heeft u een klacht of opmerking over (het functioneren van) uw advocaat? Ten Berge Leerkotte Advocaten neemt uw opmerkingen uiterst serieus.

U kunt uw klacht telefonisch of per mail kenbaar maken. Heeft mail uw voorkeur? Richt deze dan aan uw advocaat of aan papilaja@tbladvocaten.nl. Volledig annoniem mag natuurlijk ook.

Heeft u een klacht over mr. M. Rotgans of mr. P. van der Geest? Op deze klachten heeft ons kantoorklachtenregeling betrekking. U kunt via de volgende links lezen hoe wij met deze klachten omgaan:

Kantoorklachtenregeling mr. M. Rotgans

Kantoorklachtenregeling mr. P. van der Geest