Frédérique ten Berge

freFrédérique ten Berge heeft gestudeerd aan de Rijks Universiteit van Groningen en afgestudeerd in de richtingen privaat- en strafrecht. Ze is advocate sinds 1997. De eerste drie jaren heeft zij een algemene praktijk gevoerd met een accent op strafrecht en letselschade.

Vanaf 2000 is zij gespecialiseerd in het strafrecht alsmede ook het jeugdstrafrecht. In 2003 heeft zij de profileringscursus (vooropleiding specialisatiecursus) gevolgd bij het Pompe Instituut te Utrecht en in 2005 de specialisatiecursus strafrecht afgerond aan dat zelfde instituut. In 2020 heeft Frédérique succesvol een Postgraduate Governance opleiding voor Commissarissen & Bestuurders afgerond.

Frédérique is lid van de Raad van de Orde van Advocaten Midden-Nederland, als portefeuillehouder strafrecht.  Daarnaast is zij bestuurslid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS). Verder is ze lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA), de Werkgroep Juridische Opvang van Slachtoffers van Seksuele Geweldsmisdrijven (JOSS) en van de werkgroep van strafrechtadvocaten te Utrecht (SOSAM). Zij verzorgt regelmatig cursussen voor advocaten.