Mediation

Echtscheidingsbemiddeling, of beëindiging van geregistreerd partnerschap, of samenwonen:

Als u uit elkaar gaat is dat voor de partners meestal een vervelende en pijnlijke periode. Respectvol met elkaar blijven omgaan is dan vaak wel het streven, maar gaat niet vanzelf. Kinderen hebben veel baat bij een harmonieuze omgang tussen ouders die gaan scheiden.  En ook voor de volwassen partners zelf is het veel beter en fijner als de onderlinge contacten goed verlopen.  Mediation biedt daarbij de benodigde ondersteuning.

Mediation  is  een uitstekende methode om in goed overleg de gevolgen van een scheiding  met elkaar te regelen. Onder begeleiding van een gespecialiseerde mediator zitten de partners met elkaar aan tafel. Onder de deskundige leiding van de mediator kunnen beide partners alles bespreken wat voor hen belangrijk is. Emoties horen daar ook bij. De rol van de mediator is om dit proces in goede banen te leiden. Er moet ruimte zijn om te zeggen wat je op je hart hebt. De mediator geeft daarvoor ook kaders. De ervaring leert dat er dan automatisch ruimte ontstaat om tot oplossingen te komen. Er wordt met de partners een agenda gemaakt van alles wat moet worden geregeld. Gaandeweg ontstaat er zo een overeenkomst waarin alle onderdelen van de scheiding zijn geregeld. Zo’n overeenkomst wordt een convenant genoemd.

Ouderschapsplan:

Als twee partners samen één of meer minderjarige kinderen hebben, moeten partijen volgens de wet eerst een ouderschapsplan sluiten, alvorens de echtscheiding kan worden uitgesproken of een geregistreerd partnerschap kan worden ontbonden. In een ouderschapsplan moet in ieder geval worden geregeld:
– de verblijfplaats van de kinderen
– een omgangsregeling
– de verdeling van de kosten van de kinderen
– de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke zaken aangaande de kinderen en hun eventuele vermogen.

De wetgever heeft dit bedoeld om de belangen van de kinderen veilig te stellen in geval van een scheiding. In geval van mediation maakt het ouderschapsplan onderdeel uit van het totale convenant waarin alle zaken worden geregeld, zoals ook de gang van zaken rond het woonhuis, de inboedel, het vermogen, het eigen bedrijf, enz. Een ouderschapsplan kan desgewenst ook eerst los van alle andere zaken worden opgesteld.

Echtscheiding:

Als er een ouderschapsplan en convenant is gesloten, dient de mediator, die tevens advocaat is, een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank, voorzien van het convenant. Vervolgens geeft de rechtbank binnen twee tot vier weken een echtscheidingsbeschikking af, zonder dat partijen zelf naar de rechtbank hoeven. Als beide partners daarna een akte van berusting tekenen, kan de beschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dat moment van inschrijving is de officiële datum van echtscheiding.

Beëindiging geregistreerd partnerschap:

Als er minderjarige kinderen zijn moet dezelfde route worden gevolgd als in geval van een echtscheiding (kijkt u hierboven voor de beschrijving). Als er geen minderjarige  kinderen zijn, kunt u kiezen voor dezelfde procedure als in het geval van echtscheiding zodat u een beschikking krijgt (tevens executoriale titel) , of kunt u het convenant gelijk aan de gemeente toesturen ter inschrijving en beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Beëindiging samenwonen:

Als de mediation niet ging over een echtscheiding  maar over een einde van de samenwoning dan kunnen de afspraken desgewenst ook worden vastgelegd in een beschikking, maar dit is niet noodzakelijk. Soms komt de rechtbank er in het geheel niet aan te pas. Mogelijk hoeven de afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt alleen in een vaststellingsovereenkomst en/of ouderschapsplan te worden vastgelegd.

Hoelang duurt een mediationtraject?

Hoeveel gesprekken u nodig hebt, bepaalt u zelf. Sommige partijen zijn het bijvoorbeeld al over een aantal zaken eens en anderen hebben eerst de mediator nodig om het overleg te starten.  Daarna kan het bij hen ook snel gaan. Verder hangt het af van het aantal zaken dat geregeld moet worden. Stellen met een huurwoning zonder kinderen, zijn in de regel sneller klaar, dan bijvoorbeeld stellen met kinderen en een koopwoning. Als het ouderschapsplan met convenant eenmaal is opgesteld, geeft de rechtbank in de regel binnen twee tot vier weken een beschikking af. De inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand kan binnen een week zijn geregeld.

Ter vergelijking: een gewone echtscheidingsprocedure, waarbij de ex-partners beiden worden vertegenwoordigd door een eigen advocaat, duurt gauw een jaar.

Wat kost een mediationtraject?

De ervaring leert verder dat een mediationtraject in de meeste gevallen veel goedkoper is dan tegen elkaar procederen, in een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank. U bepaalt immers zelf hoeveel gesprekken u nodig heeft, terwijl u samen één gespecialiseerde advocaat-mediator hoeft te betalen. Onze mediator werkt voorts op uurbasis, zodat u alleen de werkelijk gemaakte tijd betaalt. Het effect hiervan is dat mediation kostenbesparend werkt. Terwijl het daarnaast beter is voor de onderlinge verhoudingen en daarmee beter voor het welzijn van eventueel aanwezige kinderen. Naast rechtsbijstand op betalende basis, staat onze mediator ook partijen bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Voor nadere informatie kunt u (vrijblijvend) contact opnemen met onze gespecialiseerde echtscheidingsmediator.