Slachtoffers

Indien u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, komt er ongelooflijk veel op u af. Naast emoties en mogelijk ook fysiek letsel, wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken. U hebt namelijk tegenwoordig een heel scala aan rechten die u als slachtoffer kunt uitoefenen in het strafproces. Het is dan ook van groot belang dat u vanaf begin af aan wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat die oog heeft voor uw wensen en behoeften, maar u juist ook van gedegen advies dient en u juridische bijstand verleend in het strafproces tegen de verdachte.

Zaken waarin onze advocaten u bijstand kunnen verlenen zijn onder andere geweldszaken, zedenzaken, vermogensdelicten, mensenhandelzaken en bijstand aan nabestaanden in moord c.q. doodslagzaken. Ook kunt u bij ons kantoor terecht voor een zogeheten art. 12 SV procedure, een klachtprocedure wanneer een verdachte niet (verder) wordt vervolgd.

Sinds de Wet Versterking Positie Slachtoffers, hebben slachtoffers en nabestaanden in gewelds-en zedenzaken meer rechten gekregen in het strafproces. Zo dient u geïnformeerd te worden over het verloop van het strafproces jegens de verdachte, hebt u recht op een afschrift van de processtukken, een gesprek met de officier van justitie en mag u het spreekrecht uitoefenen. Verder is een belangrijk facet de zogeheten voeging in het strafproces of vordering benadeelde partij, waarbij er een schadevergoeding in het strafproces wordt ingediend om de schade te verhalen op de verdachte. Daarnaast kan het echter ook voorkomen dat u als getuige moet worden gehoord door de verdediging of het openbaar ministerie bij de politie, rechter-commissaris of rechtbank. In al deze gevallen hebt u recht op bijstand van een gespecialiseerde advocaat, wat zeker aan te raden is.

Naast morele steun, helpen wij uiteraard van begin af aan. Wij lichten u zo goed mogelijk voor over alles wat op u af komt, wij helpen u bij het invullen van de voegingsformulieren en de onderbouwing van de schade. Onze advocaten weten feilloos de juridische weg te bewandelen en kunnen u uitstekend begeleiden in deze periode. Indien nodig wordt nauw contact onderhouden met de politie en het openbaar ministerie, uw dossier en overige processtukken worden opgevraagd en wij verlenen juridische bijstand tijdens de zitting.

Indien er sprake is van een zeden-of geweldsmisdrijf worden onze kosten rechtsbijstand van overheidswege vergoed, aangezien onze advocaten (bestuurs)lid zijn van de belangenvereniging voor slachtoffers, te weten LANGZS. Voor deskundige en gespecialiseerde rechtsbijstand aan u als benadeelde partij bent u bij ons kantoor aan het juiste adres.