Tuchtrecht

Wanneer u niet tevreden bent over het handelen van een zorgverlener, dan kunt u een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure. Voor deze procedure kunt u hulp en advies vragen bij één van onze advocaten.

In principe kunt u bij het tuchtcollege alleen een klacht indienen tegen zorgverleners die zijn geregistreerd in het BIG-regiser. Dit zijn artsen, psychotherapeuten, tandartsen, fysiotherapeuten, apothekers, verloskundigen, gezondheidszorgpsychologen en verpleegkundigen. U kunt voorts enkel klagen over gedragingen die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen, zoals bijvoorbeeld het stellen van een verkeerde diagnose, onvoldoende informatie over de behandeling of een onjuiste behandeling, het voorschrijven van verkeerde medicijnen of seksueel-of ander grensoverschrijdend gedrag.

Voor meer informatie, neem contact op!