Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en vermogen daartoe aanleiding geven, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, gefinancierd door De Raad voor Rechtsbijstand. Bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt dan door ons namens u een aanvraag tot toevoeging ingediend, waarna de Raad voor Rechtsbijstand op basis van uw inkomen en vermogen beoordeeld of een toevoeging wordt verstrekt en onze werkzaamheden vergoed worden door de Raad voor Rechtsbijstand.

Onze advocaten staan u graag op deze basis bij.

Let u er wel op dat wanneer u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, u wel een eigen bijdrage aan de door u ingeschakelde advocaat verschuldigd bent. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen, hoe hoger uw inkomen en vermogen, hoe hoger uw eigen bijdrage. U kunt vooraf bekijken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand/een toevoeging via de website www.rvr.org.

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert in elk geval de volgende inkomens-en vermogenstabel:

Eigen bijdragen

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 340 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 412 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 566 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 720 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 849 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2014
t/m
€ 18.400
€ 18.401 t/m
€ 26.000
Boven
de
€ 26.000
t/m
€ 25.600
€ 25.601 t/m
€ 36.800
Boven
de
€ 36.800
Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur
€ 53 € 53 Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 53 € 53 Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2014
t/m
€ 18.400
€ 18.401 t/m
€ 26.000
Boven
de
€ 26.000
t/m
€ 25.600
€ 25.601 t/m
€ 36.800
Boven
de
€ 36.800
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 53 € 105* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 53 € 105* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.