Marianne Kubatsch

marianne-kubatsch-profielfotoMarianne Kubatsch is in 1983 beëdigd als advocaat. Zij is sindsdien werkzaam op het gebied van personen- en familierecht en personenschade; op dat laatste gebied voor een groot deel ten behoeve van slachtoffers van misdrijven.

Naast een bevlogen advocate maakt Marianne zich ook uit hoofde van verschillende bestuursfuncties en lidmaatschappen van verenigingen hard voor de juridische status en rechten van met name slachtoffers van misdrijven.

Zo is zij lid van de landelijke vereniging Vrouw en Recht, en vanuit deze vereniging voorzitter van de Landelijke Werkgroep Seksueel en Huiselijk Geweld.  Daarnaast heeft Marianne in samenwerking met de afdeling jeugd- en zedenzaken van de Utrechtse politie meegewerkt aan het opzetten van de Utrechtse piketregeling voor slachtoffers van zedenmisdrijven.

Voorts heeft Marianne in december 2007 mede de vereniging LANGZS opgericht; een belangenvereniging voor en door advocaten die gespecialiseerd zijn in rechtsbijstand aan slachtoffers in zedenzaken.  Marianne is in de functie van secretaris bestuurslid van LANGZS. De vereniging probeert de juridische positie van slachtoffers van zedenmisdrijven te verbeteren.

Daarnaast is Marianne lid van de specialistenvereniging LSA (vereniging Letsel Schade Advocaten) en Werkgroep Juridische Opvang van Slachtoffers van Seksuele Geweldsmisdrijven.  Verder maakt zij deel uit van diverse netwerken rond seksueel geweld, huiselijk geweld en stalking.