Paula van der Geest

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Paula van der Geest heeft gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en studeerde af in de richtingen straf-en privaatrecht. Sinds 2010 is zij werkzaam als advocaat bij ten Berge Leerkotte Advocaten en per 1 februari 2022 is zij net als Maaike als zelfstandige bij ten Berge Leerkotte Advocaten aangesloten.

Paula heeft ruime ervaring in het strafrecht, zowel in de bijstand aan verdachten als benadeelde partijen in strafzaken. De laatste jaren is de focus en specialisatie van Paula meer en meer komen te liggen op het gebied van benadeelde partijen. Daarnaast verleent Paula veel bijstand in zaken die te maken hebben met het jeugdrecht, met name op het gebied van het jeugdstrafrecht en het jeugd civiele recht (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing).

Als advocaat zet zij zich met hart en ziel in voor de zaak en gaat daarbij voor het hoogst haalbare voor haar cliënt. Daarnaast toont Paula zich betrokken bij haar cliënten en verliest zij het menselijke aspect nooit uit het oog.

Paula is voorzitter van de Werkgroep Strafrecht in Midden-Nederland (SOSAM) en lid van Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocaten ( VNJA) en het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZS). Tevens verzorgt zij cursussen aan advocaten in het kader van de permanente opleiding.