Rechtsgebieden

Familierecht

Echtscheiding, huwelijkse voorwaarden, gezag en omgang, alimentatie, adoptie, curatele en naamswijzigingen.

Mediation

Bemiddeling tussen partijen bij echtscheiding, omgang of alimentatiezaken.

Strafrecht

Hebt u een dagvaarding ontvangen, een oproep vanuit het openbaar ministerie of bent u aangehouden, verdachte van een strafbaar feit of zit u gedetineerd?

Slachtoffers

Indien u het slachtoffer bent geworden van een ernstig geweld-of zedenmisdrijf heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand.

Tuchtrecht

Wanneer u niet tevreden bent over het handelen van een zorgverlener, dan kunt u een klacht indienen. Juridische bijstand is daarbij mogelijk.

Jeugdrecht

Het jeugdrecht ziet op jeugdigen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Wij verlenen bijstand in zowel strafrechtelijke als familierechtelijke kwesties.

Erfrecht

De afwikkeling of verdeling van een nalatenschap en alle juridische problemen die daarbij komen kijken.

Letselschade

Wanneer u door toedoen van een ander lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen, is er sprake van letselschade.